Welkom

New Finance is uw partner in al uw financiële zaken. Als gecertificeerd financieel planner met FFP keurmerk begeleid ik u bij het realiseren van uw financiële doelen, wensen en dromen. Of u nu ondernemer bent, een goede baan hebt of als u wat kapitaal heeft opgebouwd. 

Wat zijn uw ideeën over uw toekomst? Wat wilt u bereiken? Ik geef u overzicht, inzicht en zorg ervoor dat u weer grip krijgt en houdt op uw financiële positie. Mijn werkwijze kenmerkt zich in een persoonlijke benadering: ik ben betrokken, betrouwbaar, innovatief en transparant.

Meer weten en kennismaken?
Neem vrijblijvend contact met mij op voor een oriënterend kennismakingsgesprek.
Neem contact met mij op >>

 


Voorbeeld hypotheekadvies

Dennis en Marijke zijn beide in de dertig en hebben een goed baan. Nu de de huizenmarkt in Amsterdam weer in de lift zit, hebben ze zich voorgenomen hun eerste eigen huis in Amsterdam te gaan kopen. Omdat ze de afgelopen jaren flink hebben kunnen sparen, vragen zij zich af of het verstandig is om het spaargeld te gebruiken om het hypotheekbedrag te verminderen. Ze hebben gehoord dat het slim is een zo hoog mogelijk hypotheek te nemen vanwege het fiscale voordeel, maar denken ook dat ‘geen hypotheek de beste hypotheek is’. Daarom komen ze via vrienden voor een volledig onafhankelijk hypotheekadvies terecht bij New Finance. Om een goed hypotheekadvies te maken gaat de financieel planner van New Finance eerst in op de vraag hoe zij hun toekomstig uitgavenpatroon zien, wat hun verwachtingen zijn ten aanzien van kinderen en de daarmee samenhangende kosten. Ook wordt er gesproken over wat Dennis en Marijke willen overhouden mocht een van hun arbeidsongeschikt worden of komen te overlijden. Zo komen ze er al snel achter dat een hypotheekadvies bij New Finance meer is dan alleen de vraag hoeveel er geleend kan worden. Uit de inventarisatie blijkt namelijk dat beide werkgevers nauwelijks iets hebben geregeld voor het geval Dennis en Marijke arbeidsongeschikt worden en het opgebouwde pensioen bij overlijden ook te wensen overlaat. Als hier in het hypotheekadvies rekening mee wordt gehouden en aanvullende maatregelen voor worden genomen, vallen de maandlasten hoger uit dan ze aanvankelijk hadden gedacht. Daarom wordt besloten het spaargeld te gebruiken om de maandlasten gedurende de eerste 10 jaar te verlagen. Met dit hypotheekadvies kunnen ze nu en in de toekomst lekker leven en zijn ze ervan verzekerd dat dit ook kan mocht er iets naars gebeuren.

Vermogens planning

Robert en Alice hebben beide uit erfenissen en schenkingen een aardig kapitaaltje gekregen. Zij hebben dit heel verstandig op een spaarrekening gezet en zijn zich nu aan het oriënteren wat ze er mee willen doen. Aflossen op de hypotheek lijkt aantrekkelijk, daarmee gaan de maandlasten immers omlaag. Maar, dan kunnen ze het niet meer voor hun toekomstige doelen gebruiken. Hun drie kinderen gaan over een aantal jaar studeren waar zij veel geld voor nodig hebben. Als de kinderen uit huis zijn, willen zij stoppen met werken maar dat alles wel met behoud van hun huidige, riante levensstijl. Zij hebben echter geen idee hoeveel zij nu moeten reserveren om hun doelen te behalen. Zij gaan op zoek naar een professional die hun vermogensplanning kan uitvoeren.

Op aanraden van een zakenrelatie gaat het stel in gesprek met een financieel planner van New Finance. Deze stelt voor om, voorafgaand aan de vermogensplanning, eerst alle toekomstige inkomsten en uitgaven in kaart te brengen, rekening houdend met de studiekosten en het inkomenstekort daarna. Aan de hand daarvan wordt bepaald hoeveel geld er nodig is om de verschillende doelen te kunnen realiseren. Met het nieuw verkregen inzicht wordt met Robert en Alice doorgenomen welke mate van risico zij willen accepteren. Er wordt hen uitgelegd dat een hoger risico inhoudt dat de kans hoger is dat een doel niet kan worden gerealiseerd. Maar ook dat ze gedurende de looptijd zullen moeten accepteren dat de mate van bewegelijkheid van de belegging hoger is. Nadat is vastgesteld hoeveel risico Robert en Alice willen accepteren wordt een voorstel gemaakt voor een beleggingsportefeuille bestaande uit indexfondsen. New Finance zal met behulp van vermogensplanning periodiek de ontwikkeling van de portefeuille in de gaten houden en zorgen dat het risico binnen de afgesproken grenzen blijft. Op deze wijze is de kans het grootst dat de doelen worden gerealiseerd en hoeven Robert en Alice zich daar geen zorgen over te maken.

Pensioen

Pieter en Iris zijn via internet op zoek naar een goed en onafhankelijk pensioenadvies. De werkgever van Pieter heeft namelijk alleen een heel beperkte regeling voor zijn werknemers afgesloten. In deze regeling wordt alleen over een deel van het salaris pensioen opgebouwd maar aangezien het loon van Pieter veel hoger is, zal hij zelf op zoek moeten naar een aanvulling. Op internet zien Pieter en Iris dat er een veelvoud aan oplossingen mogelijk zijn. Ze komen begrippen als lijfrenteverzekering, banksparen, privépensioen en lijfrentesparen tegen. Omdat ze door de bomen het bos niet meer zien, besluiten ze op aanraden van vrienden een pensioenadvies door New Finance te laten maken. Tot hun verbazing gaat het in het kennismakingsgesprek niet over wat het bruto inkomen van Pieter na pensioen moet zijn. In plaats daarvan gaat het over hoeveel ze in de toekomst willen kunnen besteden en of ze een vast inkomen willen of zelf over hun geld willen kunnen beschikken. Dat vinden ze een goede vraag want na hun pensioen willen ze hun droom om meer te gaan reizen kunnen uitvoeren. Maar misschien dat het reisdoel wel wordt vervangen door een huisje in het buitenland. Waar moeten ze dat van betalen als het geld vastzit in een pensioenregeling?

Bij het pensioenadvies wordt vervolgens ook zaken betrokken als hoeveel hypotheek ze nog hebben na pensioen, of er nog uitgaven voor de studie van de kinderen zijn en hoeveel ze zelf gespaard hebben. Pieter en Floor hebben een vrij hoge aflossingsvrije hypotheek en willen deze ook nog eens versneld gaan aflossen. Nadat de financieel planner van New Finance de gevolgen van hun plan in beeld heeft gebracht, kijken ze er heel anders naar. Nu blijkt namelijk dat ze door het aflossen wel iets lagere maandlasten hebben, maar veel te weinig spaargeld om te gaan reizen of een tweede huis te kunnen kopen.

Samen met de financieel planner van New Finance wordt daarom een pensioenadvies gemaakt met een combinatie van een langdurig basisinkomen en een tijdelijke aanvulling uit beleggingen om de reizen of het tweede huis van te kunnen betalen. Door het inkomen na pensioen te verhogen, kan de aflossingsvrije hypotheek worden doorbetaald.

Pieter en Floor zijn blij dat het pensioenadvies tot stand is gekomen zonder dat New Finance belang heeft bij het afsluiten van de aanvullende producten. De bemiddeling wordt immers niet door New Finance zelf verzorgd maar uitbesteed.

 

 


 • Inventarisatie

  In de inventarisatie fase stemmen wij met u af op welke wijze u uw doelen wilt bereiken; via de kortste route met pieken en dalen, of via een rustige route die mogelijk wat langer duurt. Wij achterhalen wat bij uw persoonlijkheid past en waar u zich prettig bij voelt. Wat heeft u nu al geregeld op financieel gebied en wat zijn uw dromen en doelen. Pas als dit volledig in beeld is, kan worden overgegaan naar de volgende fase.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Persoonlijk Financiële Analyse

  Voordat wij een advies presenteren, brengen wij uw actuele financiële situatie gedetailleerd en volledig in kaart. Alleen op die wijze kunnen wij tot een gefundeerd advies komen. Zelfs al heeft uw adviesbehoefte betrekking op een beperkt deel van uw financiën. Immers, als er één deel van de route wordt gewijzigd, heeft dat ook invloed op andere onderdelen.

  In ‘Uw Financieel Vertrekpunt’ wordt op heldere wijze inzicht gegeven in de financiële koers zoals u die nu volgt op het gebied van uw inkomen, uitgaven en de ontwikkeling van uw vermogen.

  U krijgt niet alleen inzicht in uw situatie als u gelukkig en gezond uw pensioen haalt, maar wij laten u ook de gevolgen van vervelende situaties als arbeidsongeschiktheid, overlijden of werkloosheid zien. U wilt immers goed voorbereid zijn op eventuele calamiteiten.

  Uiteraard wordt in ‘Uw Financieel Vertrekpunt’ al rekening gehouden met de wensen en doelen die zijn besproken. Belangrijk aspect hierbij is bijvoorbeeld de vraag wat het gewenste uitgavenbudget is om te kunnen leven zoals u dat wenst. Ook wordt duidelijk wanneer en hoeveel u eventueel tekort komt en of het vermogen toereikend is om dit aan te vullen.

  In ‘Uw Financieel Vertrekpunt’ wordt ook stilgestaan bij de juridische gevolgen van de afspraken die u in reeds opgestelde huwelijkse voorwaarden, samenlevingsovereenkomst of testament heeft gemaakt.

  Bij de bespreking van ‘Uw Financieel Vertrekpunt’ wordt er uitgebreid ingegaan op de mate van risico die u wilt lopen met uw spaargeld of vermogen. Nu heeft u immers pas goed inzicht in uw financiële toekomst.

  Persoonlijk Financiële Advies

  'Uw Financiële Routeplanner' bestaat uit de onderdelen Inkomensplanning en Vermogensplanning. Daarnaast worden aanbevelingen gedaan om de juridische afspraken beter op uw wensen aan te laten sluiten.

  Inkomensplanning

  In dit deel van het advies gaan wij in op de mogelijkheden die er zijn om uw gewenste uitgaven daadwerkelijk te kunnen realiseren. Helder en duidelijk adviseren wij u welke stappen te ondernemen met uw pensioen, hypotheek, lopende lijfrente- en kapitaalverzekeringen.

  Vermogensplanning

  Natuurlijk weet u dat het voor het behalen van uw doelen essentieel is om uw vermogen op de juiste wijze te verdelen. Maar wat is de juiste wijze? In onze visie is niet het hoogste rendement leidend, daarvoor zijn er genoeg beursgoeroes actief die u droomrendementen voorhouden. Voor ons is het van belang dat u met een gerust hart gaat slapen omdat u weet dat uw doelen binnen het afgesproken risico worden behaald. Hoe wij dat realiseren? Door uitvoerig uw doelen in kaart te brengen en het risico voortdurend op uw persoonlijk situatie af te stemmen. New Finance neemt u deze zorg uit handen door uw vermogensontwikkeling voortdurend te monitoren en te controleren of deze binnen de doelen van uw financiële planning valt. Indien nodig zullen wij u adviseren over het bijstellen van de verdeling van uw vermogen. Een verantwoorde balans tussen meer en minder risico is essentieel voor het realiseren van de doelstelling.

  Wilt u meer weten over wat vermogensplanning van New Finance voor u kan betekenen? Maak dan een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of vraag hier de digitale brochure ‘Houdt uw vermogensplanning op de juiste koers’ aan.

  Financiële planning is meer dan een dik rapport vol adviezen en grafieken. Wij zien een adviesrapport als het begin van een traject om uw financiën opnieuw te structureren. Daarom zorgen wij ervoor dat ons advies omgezet kan worden in daden en bieden u volledige begeleiding aan bij de implementatie van ons advies.

  ‘’Alleen met actieve routeplanning bereikt u efficiënt uw doel’’  


“Financieel advies zonder de afhankelijkheid en beperkingen van productaanbieders.”

Met die visie is Roger van Stuyvenberg in 2005 als zelfstandig financieel planner gestart. Dat de adviseur niet meer betaald kan worden door een productaanbieder, is inmiddels in de wet opgenomen. Door de jarenlange ervaring met deze manier van werken, heeft Roger van Stuyvenberg een enorme voorsprong opgebouwd. Onafhankelijk financiële advisering vereist meer dan alleen betaald worden door de klant. Het vereist ook een creatieve denkwijze waarin oplossingsrichtingen worden losgekoppeld van productgerichte oplossingen. Hierin onderscheidt Roger van Stuyvenberg zich van een groot deel van de financieel adviseurs in Nederland. Het is Roger's passie om mensen te helpen met financiële beslissingen die belangrijk zijn voor de rest van hun leven. Bent u geïnteresseerd in het volledig curriculum vitae van Roger van Stuyvenberg, kijkt u dan even op zijn LinkedIn profiel.

De naam New Finance verwijst naar de nieuwe manier van werken in financiële advisering. Dienstverlening waar niet de adviseur, maar u zelf aan het roer staat. New Finance is slechts de deskundige financiële navigator die u voorziet van alle relevante kennis en informatie en u de opties van verschillende routes laat zien. Hierdoor kunt u zelf een weloverwogen besluit nemen welk traject u wilt volgen om uw wensen en doelen te realiseren.

Vanwege Roger's grote affiniteit met de (wedstrijd) zeilsport, ligt de parallel met het maritieme thema van New Finance voor de hand. De karaktereigenschappen voor een wedstrijdzeiler en een financieel planner komen erg overeen: zelfkennis, bescheiden, doortastend, gevoel voor verantwoordelijkheid en realiteitszin.

‘Een financieel planner zet het leven van zijn klanten en de daarbij behorende levensdoelen centraal en ziet geld en financiële producten als een middel om deze levensdoelen te realiseren.’

Referenties

Transparantie & openheid zijn belangrijke pijlers voor vertrouwen. Voor ons is vertrouwen essentieel dus daarom kunt u referenties van onze bestaande klanten vinden op een onafhankelijke website.

http://www.advieskeuze.nl/vermogensadvies/1077ge/new-finance?ps=CKQAAAAEABwUGbahfCPA 

 

 

 

 

 

 

 

Keurmerken

AFM

Wij vinden het belangrijk te vermelden dat New Finance zich committeert aan de regels van de AFM.

New Finance is lid van De Federatie Financieel Planners (FFP). Dit is de beroepsvereniging van financieel planners en telt ruim 3.600 leden.

Tevens is New Finance onderdeel van de VOFP (Vereniging Onafhankelijk Financieel Planners).
VOFP bestaat uit FFP gecertificeerde financieel planners zonder binding met productaanbieders.

New Finance is geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder nummer m1557807.

Aansprakelijkheid

Mocht ondanks onze zorgvuldigheid uw belang geschaad zijn en u heeft schade ondervonden waar wij aansprakelijk voor worden gesteld, beschikken wij over een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Klik op onderstaande logo’s voor meer informatie.


Brochure aanvragen

U kunt onze brochure aanvragen door een email te sturen aan info@newfinance.nl.


 

 

Overige downloads

Sinds 2013 heeft de Autoriteit Financiële Markten een dienstverleningsdocument ontwikkeld voor specifieke productgroepen die wij verplicht dienen te volgen. Hier treft u de specifieke dienstverleningsdocumenten voor HypothekenVermogensopbouw en voor Risico.

Deze documenten zijn wij uit hoofde van de WFT (Wet Financieel Toezicht) verplicht aan u uit te reiken. Wij hebben slechts zeer beperkt invloed op de inhoud hiervan. Zoals u op deze website heeft kunnen lezen, heeft New Finance een afwijkende manier van werken omdat wij zelf niet bemiddelen in financiële producten. Bovendien gaan wij altijd uit van een integrale analyse en geven wij u advies dat niet standaard gericht is op productadvies.

 

 

 

 

 

Prof. J.H. Bavincklaan 2

1183 AT Amstelveen

--------------------

T 020 - 820 82 80

E info@newfinance.nl

I www.newfinance.nl